Udbredelsen af skove i Danmark havde sit lavpunkt omkring år 1800 hvor vi var nede på 2-3 % af Danmarks areal. Siden er arealet steget pænt og vi er nu oppe på knap 15%.

Jeg har samlet tallene fra forskellige kilder:

  1. DST: NYT: Skovarealet er næsten fordoblet på hundrede år – Danmarks Statistik (dst.dk)
  2. SkovStat: Rapport_Skovstatistik_2022_web.pdf (danskskovforening.dk)
  3. SkovHist: Danmarks skove – fra istiden til fremtiden – Træ.dk (trae.dk)

Her er tallene fra alle tre kilder vist:

Skovareal fra alle kilder

Og her er den en kurve der er udregnet som gennemsnit at kilderne, da jeg ikke har noget grundlag for at fremhæve den ene kilde frem for den anden:

Dansk skovareal siden 1800