Den forventede levetid (middellevetiden) opgøres af Danmarks Statistik og er en statistisk beregning af, hvor lang tid en nyfødt kan forventes at leve, hvis dødssandsynlighederne for hvert alderstrin er uændrede i fremtiden. I praksis falder dødssandsynlighederne dog over tid, hvilket betyder at en nyfødt i 2022 kan forvente at blive mere end 81,3 år.

Her er tallene for levetiden i Danmark, hentet fra OurWorldInData.

Se også denne artikel fra CEPOS: Forventet levetid vokset fra 50 år i 1900 til 81 år i dag.

Hvor Otto Brøns-Petersen bl.a. skriver:

Det er en bemærkelsesværdig positiv udvikling, som primært skyldes økonomisk vækst og dermed forbundet bl.a. bedre ernæring, bedre hygiejniske forhold og medicinske fremskridt.