Her er tallene fra Madison databasen (fra år 1-1900) og Danmarks Statistik (1901-2023):

Ok, så lad os zoome in på den nyere tid:

Bemærk, den begyndende stagnation i 1980’erne på grund af den stærkt aftagende fertilitet, og at den i nogen omfang er blevet kompenseret ved øget indvandring.