I 2023 var der godt 11 millioner grise. Knap dobbelt så mange som der er mennesker. I hele verden er der knap 1 milliard grise. Vi har altså ca. 1 % af verdens grise, selv om vi kun udgør 1 % af verdens befolk befolkning.

Der er dog langt op til Norge som også kun udgør en promille af verdens befolkning, men som producerer 2/3 af verdens laks.

Danmarks Statistik har skrevet en god artikel om fænomenet: Stigende eksport af grise påvirker den danske bestand

Nedenstående figur viser udviklingen i antallet af grise i Danmarks siden 1920.

Tallene kommer fra 3 kilder:

  1. www.statistikbanken.dk/hdyr1920;
  2. https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL
  3. www.statistikbanken.dk/svin;
Udviklingen af antal grise i Danmark

I de senere år er der sket en ændring i markedsforhold således, at det bedre kan betale sig for mange danske svineproducenter at eksportere deres smågrise til Tyskland frem for fede dem op til slagtesvin i Danmark.

Med figuren herunder ser man denne udvikling illustreret siden 1995. Kilden er Danmarks statistik.

Export af smågrise og slagtninger