En vigtig indikator for vandmiljøets tilstand er iltsvindsarealet i de indre danske farvande. Det opgøres som en kombination af målinger og beregninger af de arealer, der ligger under en vis dybde og dermed sandsynligt er påvirket af iltsvind.

Iltsvindet inddeles i to grader: Moderat iltsvind = 2-4 mg/l, kraftigt iltsvind = 0-2 mg/l. (Fuld iltmætning er ca. 10 mg/l.)

Her er tallene for iltsvindsarealet i km2 siden 1989.

Tallene om iltsvindsareal er venligt stillet til rådighed af DCE, ved seniorforsker Jens Würgler Hansen, ansvarlig for de marine overvågningsrapporter i NOVANA programmet